Deel deze pagina met je vrienden

Werkwijze

Intake

Als je besluit om met mij een counseling/coaching traject in te gaan, zal er eerst een intakegesprek plaatsvinden. Tijdens dit gesprek:

  • maak je kennis met mij als counselor/coach
  • wordt de werkwijze van counseling/coaching besproken
  • worden de randvoorwaarden van het traject besproken
  • zal ik uitleggen dat ik via een ethische code werk en vertel ik wat dit precies inhoudt
  • wordt 'in aanzet' het probleem of de vraag besproken

Een intakegesprek is dus erg relevant voor zowel jou als cliënt als voor mijzelf als counselor/coach. Zo moet het 'klikken' tussen jou en mij. Ik leg uit hoe ik te werk ga en jij als cliënt dient akkoord te gaan met deze manier van werken. Ik check of je hulpvraag binnen mijn competenties valt. Is dit niet het geval dan zal ik je doorverwijzen naar andere hulpverlening. En zo zijn er meer belangrijke zaken die tijdens een intake worden besproken.

 

Counseling/coaching traject

Afhankelijk van het intakegesprek wordt er een counseling/coaching traject opgestart. Een dergelijk traject bestaat uit individuele gesprekken van een uur.

Het is een gestructureerd proces naar verbetering:

  • Als eerste worden de problemen/vragen geïnventariseerd
  • Ten tweede worden er doelen bepaald
  • Ten derde wordt er een strategie opgesteld om de doelen daadwerkelijk te realiseren

Bij het uitvoeren van het gekozen stappenplan vorm ik als counselor/coach continu een klankbord. Dat is belangrijk. Want ondanks dat verbetering positief is, blijkt verandering meestal angsten op te roepen. Ik als counselor/coach ben mij hiervan bewust. Via overleg word je daarom continu op maat gestimuleerd om de gewenste verandering(en) te realiseren.

 

Ethische code

Als counselor/coach houd ik me van zelfsprekend aan de ethische code, de ethische voorwaarden en regels. Ik benader mijn cliënten dan ook vanuit Integriteit, Onpartijdigheid en Respect. Wat er besproken wordt blijft tussen ons.

 

Afronding

Een counseling/coaching traject is relatief kortdurend. Een gemiddelde is moeilijk te geven. Een traject kan namelijk uit 3 sessies bestaan, maar ook uit 8 sessies. Dit is volledig afhankelijk van het probleem, de vraag, de omstandigheden et cetera.

Voorop staat dat jij als cliënt nut moet ervaren van een traject. Is dat nut niet aanwezig, dan ga ik als counselor/coach daarover in gesprek met jou. Ik kan dan het advies geven om door te gaan met het traject, of om het traject af te sluiten. Te allen tijde ben je als cliënt baas over je eigen traject. Jij bent degene die een traject aangaat en ook stopt.